KOTOISTUS - NÄPPÄIMISTÖTYÖRYHMÄ - OHJELMOIJANÄPPÄIMISTÖ

Nykytilanne on, että ohjelmoijat käyttävät tavallista Suomalaista näppäimistöä tai US näppäimistöä. Molemmissa on vakavia puutteita, eivätkä ne vastaa käyttäjien tarpeita.

Ohjelmoijat tarvitsevat useammin erikoismerkkejä `,./;'[]\~<>?:"{}|!@#$%^&*()-_=+ kuin monia aakkosia, varsinkin ASCII merkistön ulkopuolisia merkkejä. Nämä erkikoismerkit ovat tuotettavissa US näppäimistössä joko suoraan tai shift näppäimen avulla. Tästä johtuen ne on usein valittu ohjelmointikielissä tarvittaviksi erikoismerkeiksi.

Suomalaiset ohjelmoijat tarvitsevat myös ASCII merkistö ulkopuolisia merkkejä kirjoittaessaan suomea. He tarvitsevat suomea ohjelmien ilmoituksiin, sekä luonnollisesti myös kommunikoidessaan muiden ohjelmoitsijoiden kanssa suomeksi.

Suomalainen näppäimistö:
Käytettäessä Suomalaista näppäimistöä, ohjelmoijat joutuvat käyttämään ALT, ALT+Shift, ALT-GR ja ALT-GR+Shift yhdistelmiä tuottaakseen kaikki ohjelmoinnissa tarvittavat merkit. Tämä on kömpelöä ja erittäin kaukana ihannetilanteesta.

US näppäimistö:
Käytettäessä US näppäimistöä, ohjelmoijat joutuvat käyttämään ALT ym. yhdistelmiä tuottaakseen suomen kielessä tarvittavat merkit. Tämä tarkoittaa ainakin öäå merkkejä sekä € merkkiä. Merkkejä ei ole merkitty näppäimistölle joka lisää epäkäytännöllisyyttä. Jos he tarvitsevat muita merkkejä kuten š, saamen ja romanikielten merkit sekä muut merkit, vaikeudet kasaantuvat sillä näiden merkkien tuottamiseen tarvitaan enemmän meta näppäimiä, eikä niitäkään ole merkitty näppäimistölle.

Ohjelmoijat tarvitsevat näppäimistön joka vastaa heidän käyttötarpeitaan. Tälläisen näppäimistön tulee ottaa huomioon merkkien yleisyys todellisen käytön mukaisesti. Etenkin kaikki US näppäimistön erikoismerkit ja öäå€ merkit tulisi voida tuottaa joko suoraan näppäimistöltä tai shift näppäimen avulla. Kaikki nämä merkit sekä muut suomessa käytettävät merkit tulisi myös olla merkittyinä näppäimistölle.